Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


turistika:choustnik2007

choustnik2007.jpg

Choustník

24. 11. 2007

Cestou na vyhlášení Galaxy série mne na cestě Praha–Soběslav zaujala odbočka na Choustník, a~jelikož se stejná odbočka vyskytla i~cestou zpět, podařilo se tuhle zříceninku uložit v~mojí hlavě natolik, že jsem si ji později mírně prolustroval a~vybral ji jako ideální cíl pro pěší výlet.

Původně jsem ho plánoval jako dvoudenní, z~Obrataně na Choustník a~další den do Plané n.~L., ale nalákaní účastníci nakonec dali přednost jednodenní variantě, která nás sice ochudila o přespání, ale zase nabídla noční pochod, což také není k~zahození. Zájemce jsem lákal na výlet také slibem překvapení, které spočívalo v~účasti právě se ze Slovinska navrátivšího kp.

img_8132.jpgPlán zůstal stejný, z~vlaku jsme vystoupili v~Obratani. Ještě předtím jsme ovšem dali starter-beer, Platan z~trofeje ze zmíněné Galaxy série. Kačka si nedala, já jsem si po několika (snad 7?) letech dal, kp a Tombár si dali po rozhodně kratší době, takže nám ještě jedno zbylo. Po vyfocení na nádraží jsme vykročili směrem do vsi, kde jsem navzdory gps bedničce zabloudil. Kromě Tombára si toho ale nikdo nevšiml, Kačka s~kp měli zrovna přilepený mobil k~uchu. Za vsí už jsme šli dle plánu, jen bylo tepleji, než když jsem kolem drandil autem, takže vše bylo mírně rozbředlé. Naštěstí jen navrchu a~ne moc do hloubky (nejvíc do hloubky byly rozježděné cesty, od lesáků a~snad i~zemědělců).

Cestou na Choustník jsme měli na výběr z~několika dalších turistických bonusů, ale s~ohledem na mírný časový tlak jsme navštívili pouze nepřístupný Sudkův Důl a~směřovali dále za svým hlavním cílem.

img_8217.jpgTen jsme dobyli ze severo-východu poté, co jsme se vydrápali poněkud předčasně na hřeben. Ten je mimochodem ozdoben řadou zajímavých skalních útvarů, které dávají do budoucna naději na případné přespání. Zavřený Choustník jsme po krátké obhlídce zvenku opustili akorát s~nastupujícím soumrakem. Z~obce Choustník už jsme kráčeli potmě, naštěstí ale po vesměs lepších cestách, než v první části výletu.

V~Plané jsme nestihli jen těsně vlak po 18. hodině, ale to moc nevadilo, pomocí MHD jsme se napůl načerno přemístili do Tábora a~zde jsme v~přítmí TipRestaurantu počkali na zpožděný (65 minut!) Ex JOŽE PLEČNIK. Podtrženo sečteno, 30~km, které stály za to.

tjpzoom picture title


Jako vždy jsou fotky zde:

turistika/choustnik2007.txt · Poslední úprava: d/m/Y H:i autor: admin