Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


turistika:vrani_skala_2006

Vraní skála

Několik posledních let se stala skalní vyvýšenina u Zdic naším přechodným domovem. Stejně tomu bylo i~v~roce 2006.

Oproti minulým návštěvám jsme byli shodou zamotaných okolností dva. Původně plánovaná klasická sestava KP, Králík a~já se vlivem vyšší moci scvrkla na mne a~Králíka. KP se totiž operativně hodil marod a~je fér přiznat, že to bylo v~danou chvíli jediné rozumné, co mohl v~tu chvíli udělat. Oslovili jsme ještě Marušku, která sama od sebe projevovala velký (přiznejme si marný zájem – plošina i~akce je trojmístná), ale v~inkriminovanou dobu byla též lazar, stejně jako Jíťa, i~ta měla zájem a~chorobu.

Ačkoli nám v~přípravné fázi nejmenovaný člen expedice nabízel odvoz autem, byli jsme na sebe dost přísní a~důrazně jsme ho odmítli. Odměnou nám bylo jedno z~posledních svezení rychlíkem Klidná síla. Ten byl totiž, jak jsme se dozvěděli později, s~nástupem nového JŘ zrušen. Byla to krása!

Poučeni zkušenostmi z~předchozích výprav za dne i~noci jsme postup po turistické značce jistili GPSkou (ostatně, je zde mapa, nezapomeňte si na ni najet myší, oranžová linka jsme MY). Ani tma nás nezaskočila, záři měsíce jsem podporoval čelovkou. Za družného hovoru jsme šli a~šli a~šli .. až jsem zašli do úplného pytle. Navzdory všem opatřením jsme poslední úsek lezli křovím, navíc jsme před sebou hnali něco, co připomínalo stádo divočáků. Jednu chvíli už jsme si rozdělovali stromy, abychom se v~případě úprku nepotkali u~jednoho ;-) Kolem 10. jsme se probili až ke skále, kam prasátka nevylezou. Tam už nám bylo hej!

Nahoře nás přivítal mírný vánek, jako ostatně vždy, když se na Vraní skálu vydáváme. Oproti minulým létům ale bylo o~poznání tepleji. Jak cestou, tak i~nahoře. Byl jsem vybaven zapůjčeným žďárského pytlem moderní membránové konstrukce a~musím konstatovat, že se skutečně osvědčil. Jen co jsem se nasunul dovnitř, skoro jako do penálu, přestal jsem jakýkoli vítr vnímat (snad jen to pleskání do obličeje mohlo být slabší).

Ráno vše proběhlo nezvykle hladce, po zazvonění budíku jsme vyskočili a~tradá zpět na vlak. Všichni lesní živočichové tou dobou už spali a~ani nás nezkusili obtěžovat. No, a~zpátky, jak jinak, Klidná síla.


tjpzoom picture title

turistika/vrani_skala_2006.txt · Poslední úprava: d/m/Y H:i (upraveno mimo DokuWiki)