Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


motto

Motto

Profesor Čeněk Strouhal uvedl v~úvodu ke svým vzpomínkám na výstavbu budovy „Fysikálního ústavu české university Karlo-Ferdinandské v Praze“ tuto větu:

… Jsme jako cestovatelé, kteří stoupají na horu, aby dostoupili jejího temene; zírati za sebou nemají času, spěchají vpřed; ale když šťastně dostoupí svého cíle, bodu nejvyššího, rádi stanou a~přehlížejí dráhu, kterou vykonali, těšíce se, že překonali mnohou obtíž, která jim bránila dostati se rychle k~cíli. …

Ta nás hned po prvním přečtení uchvátila pro svoji výstižnost a~nadčasovost a~vybrali jsme tedy její úsek jako motto našeho skrovného webíku, který nám umožňuje ohlížet se zpátky a~těšit se překonanými překážkami.

motto.txt · Poslední úprava: d/m/Y H:i autor: admin