Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


turistika:cil2008

„Cíl splněn“

Veselý víkendový trek na sněžnicích na doslech od Harrachova

11. — 13. 1. 2008

Úvod

Už před vánoci 2007 jsem ohlásil záměr vydat se z~kraje roku 2008 na sněžnicích někam mimo civilizaci. Počet účastníků se ubíhajícím časem měnil, stejně tak se měnilo i~samotné složení. Někteří váhali, zda by je to bavilo, někteří podlehli chorobě a~někteří dokonce dělali, že to jde mimo ně, aby na poslední chvíli vyrazili s~dotazem: „Kdy a~kde je sraz?“

Nakonec se složení ustálilo na Kačce (aka Šnek), Šárce, Tombárovi, Vodovi, Králíkovi a~mojí maličkosti.

Pátek, den první

Sraz jsem stanovil s~poměrně malou rezervou na 16:45 na Florenc. Krátce předtím jsem, tentokrát bez větších debat s~přemoudřelým osazenstvem obchodu a~půjčovny Hanibal, vyzvedl a~s~Tombárovou pomocí donesl sněžnice1).

V~místě a~času srazu jsme se sešli všichni, jen místo Králíka dorazila SMSka, že míří přímo na Černý Most. Navíc se s~námi přišel poloučit Mykozs a~zapůjčil nám při té příležitosti dokonce stan, který ovšem nebyl jeho. Kromě toho také vybavil Šárku podezřele vyhlížející lékovkou, jejíž obsah jsem neomylně identifikoval jako Gin.

20080111165123_img_9408.jpgNástup do autobusu proběhl hladce, jen Králík stále chyběl. To pro nás bylo vítané pozdvižení a~vesele jsme vykukovali na všechny strany, odkud nakonec Králík vyběhne. Protože si lístek kupoval sám, ani jsme si nebyli jisti, zda jede stejným busem (podklady jsem mu poslal, ale jak se o~Králíkovi všeobecně ví, jeden u něj nikdy neví). Přesto, že se bus pohnul směrem k~Harrachovu o~několik minutek později, Králíkovi to nestačilo a~definitivně nedorazil. Po chvíli jsem to nevydržel a~podráždil jsem ho SMSkou: Tak co?. Po chvíli dorazila odpověď: Cau, nepujcili mi sneznice (nedostatek dokladu)… Takže jsme Králíka raději nasměrovali na sobotní setkání (z~Harrachova po značce byla přeci jen vyšší pravděpodobnost, že se potkáme, než potmě někde v~lese, navíc žádný další použitelný bus stejně nejel).

20080111200026_img_9411.jpgPo cestě, kterou jsme věnovali zčásti spaní a~zčásti konzumaci obsahu lahvičky od Mykzose (Šárka ji nechtěla nosit plnou, takže se jí lahvička preventivně vylila do kapsy ještě v~busu) jsme na minutu přesně vylezli v~19:50 na zastávce Harrachov, Nový svět, Mýto. Tam jsme půl hodiny strávili úpravou výzbroje a~výstroje, já též žhavením GPSky, protože jsem ji nechal v~zavazadlovém prostoru vychladnout pod startovní teplotu. Kolem 20:20 jsme konečně vykročili!

Od zelené turistické značky nás dělil necelý kilometr, který jsme absolvovali ještě bez sněžnic po asfaltu E65. Podle plánu jsme pak po zelené zamířili na ČD zastávku Harrachov a~přes ní dále do lesa. Mezitím stihla Vodovi dvakrát spadnou sněžnice z~boty, jednou pravá, podruhé levá. Naštěstí to byly jen přechodné potíže, další dny to on i~sněžnice už zvládali bez zádrhelů.

V~zastávce ČD jsme trochu zazmatkovali, ale ochotný mašinfíra nám poradil zkratku, takže jsme mohli dále radostně směřovat k~hraničnímu přechodu. Ten jsme dosáhli po 21. hodině a~bez většího otálení jsme ho prošli do polského vnitrozemí. Tam jsme konečně opustili ušlapaný terén a~zakrojily naše kachní plácačky do panenského sněhu na úbočí Tkacké Góry. Cesta nás dál vedla do kopce, setmělým lesem až k~vrcholu. Ten je osázen odděleným skalkami, kterými jsme s~velkým štěstím prokličkovali až na místo prvního nocování. To jsme si vybrali na malém palouku (během letních měsíců je to patrně křižovatka nebo alespoň cesta, ale pro nás na metr tlusté sněhové vrstvě to byl palouk). Po ušlapání do „roviny“ jsme se mohli pustit to stavby nemykozsova stanu. Vztyčování přístřešku se rychle proměnilo v~malý noční zimní teambuilding, protože jsme měli jen chabé tušení, která tyčka (ze tří 8-)) je ta pravá a~jak to udělat, aby se vchody ložnice kryly se vchody tropika. Já jsem si v~mezičase jen ušlapal další kousek místa, na který jsem si rozhodil bivakovací pytel (mimochodem, půjčený od Jitky — díky!). Rychle jsme pak natlačili Kačku do spacáku a~záhy ji následovali, někdy kolem 23. hodiny už jsme byli všichni zalezlí.

Sobota, den druhý

20080112132102_img_9570.jpg Ráno jsme se probrali poměrně pozdě, tou dobou už Králík stepoval na autobusovém nádraží a~vyhlížel náhradní bus za ten, který se porouchal sotva co dojel na stanoviště. Ani hodinové zpoždění (alespoň si Králík vyzkoušel, co to znamená na něco čekat, často to bývá naopak ;-)) ale situaci nevylepšilo, v~době, kdy jsme vykročili zkušeným sněžnicovým krokem z~našeho palouku, byl už Králík téměř na místě srazu, na Mrtvém vrchu, a~dožadoval se pokynů, protože se potýkal s~mladými stromky, které mu bránili v~postupu. My jsme se vydali postupně dolů, přes několik potoků, pak zase nahoru a~dolů až k~běžeckým trasám u~Harrachova. Tam jsme se rozloučili s~Kačkou, která kromě zimy bojovala s~namoženými třísly a~raději se rozhodla to dál nepokoušet. To my jsme to radostně pokoušeli dál a~dopřáli si pořádné stoupání Bílý vrch. To nás zahřálo tak, že jsme se spokojili s~dosažením cesty Terex a Bílý vrch jsem se vykašlali. Po Terexu jsme pak radostně kráčeli naproti Králíkovi, až jsme ho kolem 14. hodiny skutečně potkali. Opět nás tedy bylo pět a~po drobném, jako oběd maskovaném, občerstvení jsme vyrazili dál. Zatímco dosud bylo počasí jakž takž, od jihu se pomalu ale jistě přisunula oblačnost, takže jsme po hřebeni přes Mumlavský vrch pochodovali v~mlze. Za vrcholem Kamienik jsme realisticky zhodnotili naše síly a~vzdali plánovaný postup na Szernicu a~raději jsme rovnou uhnuli dolů po svahu směrem k~Vosecké boudě. K~té jsme ale nedošli, místo toho jsme opět našli „palouk“ a~ušlapali si na něm místo k~přežití noci. To bylo kolem půl páté, takže zbyla spousta času na vaření, stavění stanu (od minulého dne se toho moc nezměnilo, opět to byl teambuilding) a~podobně. Posléze k~nám klesla oblačnost, takže po ukázce Králíkova skvělého vařiče (tou dobou jedoucího na japonský benzín) si většina účastníků zalezla do stanu, jen Voda se mnou ještě dobrou hoďku zůstal dupat kolem a~kecat. Nakonec to i~nás dva přestalo bavit, Voda se zatlačil do svého spacáku, který během působení ostatních obyvatel stanu vyhřeznul ven, a~já radostně hupnul do mého pytle v~pytli.

Neděle, den třetí a poslední

Ráno bylo patrně chladnější, než to předešlé, protože nám všem pěkně zmrzly boty, které byly den předtím docela durch. Nejvtipněji, jako už tradičně dopadl Voda. Neměl sice kanady, ale stejně mu pohory ztvrdly na kámen. Krom toho, jen co vylezl ze stanu, dostal křeč, která ho k pobavení všech hodila zpět na stan. Navíc bylo ráno ještě pozdvižení s~Králíkem, kterému nejdřív skomřel vařič, takže si po marném úsilí o~resuscutaci svého půjčil Vodův plynový, jenže ho dal bez varování „na plnej knedlík“, čímž byl ovšem chudák vařič tak zaskočen, že také zdechnul. Na dovaření čaje zbyl tedy ten můj, který jsem pro jistotu reguloval sám.

20080113105249_img_9665.jpgŠárka trochu tlačila na odchod, vlastně trochu dost, takže jsme se vykopali z~místa už před 11. Dlouho nebylo jasné, kdo a~jak bude pokračovat, Šárka měla chuť zatočit z~Krakonošovy snídaně rovnou do Harrachova, přeci jen Praha pro ni byla plná lákadel, jako je třeba praní prádla do práce 8-), Vodu zase trápilo zdraví, takže také dost váhal, ale nakonec všechny přemohlo počasí nebo co a~zůstali s~námi i~když jsem začali stoupat za Krakonošovou snídaní do svahu, přímo na vrchol Lysé hory. Myslím a~doufám, že nikdo rozhodnutí nelitoval. Cestou nahoru jsme ještě křižovali dvě únikové cesty, ale o odchodu do H. už nepadlo ani slovo. S~jednou či dvěma přestávkami jsme zarytě dupali do kopce, na střídačku s~Králíkem jsem funěl na čele, až jsme konečně dorazili na vrchol. Tam se při pokusu o~skupinové foto Králík opět předvedl, když se vytasil se stativem (raději jsem výše zamlčel, že Králík kromě vařiče vlíkl místo ešusu regulérní kastról s~pokličkou). Na to si člověk asi nikdy nezvyknu… Kromě toho jsme si se Šárkou dopřáli na vršku L.h., kde to díky inverzi vypadalo jak na střeše když né světa, tak alespoň Čech, trochu gymnastiky, pár stojek a~hvězd. Pevný a~ufoukaný křupavý sníh k~tomu jen sváděl.

20080113142936_dsc_8451.jpgPo 13. hodině jsme se odpoutali od idylky na vrcholu a~posunuli se dál po hřebeni na Plešivec dále z~něj směrem k~Harrachovu. Aniž jsme to tušili (musela nám to prozradit Šárka), až tam, na západním úpatí Plešivce, na nás čekal cíl výletu: miniaturní terénní vlna zavátá sněhem nás (přesněji mne a~Šárku — asi jsme mnohem hravější, než ostatní) zlákala k~parádnímu skotačení. Dokonce jsem se po dlouhém sebepřemlouvání odhodlal k~pokusu o~salto… prostě paráda. Celé se to spontánně zakončilo obouváním Šárky zpět do plácaček, pro což vznikl improvizovaný servisní team. Po určitém úsilí a~nasazení vlastní pověsti se mu to nakonec podařilo a~všichni jsme mohli pokračovat dál, směrem na Harrachov. Od něj nás dělil už jen Ptačinec, 950 m.n.m vysoký ostroh, který jsem docela rádi opustili, protože byl pokrytý jen malou vrstvou zledovatělého sněhu.

Vše jsme zakončili úplně ideálním timingem, jen co jsme se dokouleli na busové nádraží, byl tam akorát přistavený spoj přímo na ČM! Paráda, takže jsme po necelých 30 kilometrech a~1250 nastoupaných metrech opět seděli v~busu, jen jsme místo obsahu lahvičky tláskali Králíkovy zbytky: ementál, který nepadl do špaget, housky, jakousi odrůdu Brie … prostě Králík.

Mapa

Z~našeho dvoudenního putování vznikl v~našich navigačních aparátech záznam, který ve spojení s~fotkami dává následující schéma. Fotky v~mapě se zobrazí najetím příp. kliknutím na ikonku fotoaparátu, snímky jsou jen náhodně vybrané ze všech, které jsou dále. Mapku je možno též posouvat (myší) a~zvětšovat (i~kolečkem), nebo otevřít v~celé stránce.

Fotky

Fotky jsou, jak už se stalo za posledních několik měsíců zvykem, ve flashi. Mezi snímky se dá přeskakovat kolečkem myši, šipkami atp. Pro nouzové prohlížení je ale také připraven stránka se standardní HTML galerií.

SimpleViewer potřebuje pro tuto galerii Macromedia Flash. Get Adobe Flash player

1) Po zkušenostech z~prvního sněhu jsem zařídil TSL 217, které se blíží našemu modelu TSL 227 a~nemají neduhy dříve zkoušených modelů (TSL 325).
turistika/cil2008.txt · Poslední úprava: d/m/Y H:i autor: admin