Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


turistika:magnetovec2008

magnetovec.jpg

Košt jablek

1. 11. — 2. 11. 2008

Po delší odmlce, raději už ani nezkouším vzpomenout, jak dlouhé, jsme si vyrazili jen tak s~batohem do lesa. Původním impulzem bylo setkání s~Ájou, po kterém se zdálo, že by se dalo jet s~děvčaty z~Káňat a~přibrat k tomu pár pohodových individuí z fondu, ale nakonec se to vyvinulo obráceně, Fond měl jednoznačně navrch, protože během týdne poodpadala esa v~podobě Barami, Verči, Hřiba atp., takže na nádraží dorazila jen Ája a~k~tomu Tombár, Voda a~Zuzka. Zuzka jela jen na sobotu, večer ji v~Praze lákala jakási pařba a~naopak v~sobotu večer měl dorazil čerstvý docent a~Mykozs.

Kde vychází slunce

Každý snad tuší, že Slunce nevychází přesně na východě. Složitější je to s~tím, kde tedy doopravdy vychází. Debata nás zaměstnala téměř na celý okruh kolem Magnetovce a~Skalního hřibu. Dle Wikipedie se dá použít zjednodušený 3. vztah, kde dosadíme za elevaci 0° (pro zjednodušení chceme Slunce přesně na horizontu), sluneční deklinaci použijeme z~intervalu -23.5° až 23.5° a~zeměpisná šířka nás uspokojí v~hodnotě 50°. Výsledkem je azimut od jihu, který po přepočtu dává východ Slunce v~extrémech (L a~Z slunovrat) odchýlený od V~směru o~cca 38°. Pěkně je to ilustrováno jinde ve Wkpd. Pro výpočty doporučuji HA a~NOAA.

Řeč byla i~o~délce dne, k~tomu je pěkné čtení s~obrázky nebo obrázek zde.

Cílem čundru byla především pohoda, proto jsme ostatní cíle tomuto přizpůsobili. Z~Ústí jsme vyrazili po žluté na Olšinky a~odtamtud po modré do Budova. Zde jsme trochu přehodnotili naše možnosti a~zkrátili si cestu po silnici, což jsme záhy velmi ocenili. Kolem cesty totiž bylo několik různých druhů hustě obsypaných jabloní, takže jsme si užili skutečný košt. Některé sice svoje plodíky trochu cudně bránily přilehlým roštím, ale na mně si nepřišly 8-) Z~cesty jsme řádně posilněni sešli na téměř neznatelnou čárkovanou pěšinu směrem na Vartu. Tady jsme zříceninu nenašli, ale aspoň jsme to nahradili obědem. Po něm už bylo na čase začít stoupat (po zelené) k~Magnetovci. To jsme začali hned, jen co jsme Vodu nechali odložit Zuzku ve Velkém Březně (po žluté) na nádraží.

Na Magnetovec nás vedla široká cesta, u~které měla být zřícenina Pustý zámek, která už je tak zřícená, že chybí i~na většině tištěných map. Přesto jsme ji ale lokalizovali a~Ája dokonce na 2. nádvoří lokalizovala geo-cashku. Ten den jsme ještě stihli najít u~rozcestí Fráž místo na spaní a~obejít nalehko okruh kolem Magnetovce se Skalním hřibem. Za druhým jmenovaným jsme si užili západ slunce, který nás inspiroval k velmi poutavé a nekonečné debatě o~tom, jak moc se v naší zeměpisné šířce posouvá západ slunce na jih a~na sever. Více viz samostatný box.

V~noci se dovalili dle očekávání Mykozs s~doc. KP. KP vědom si původního záměru decentně ovládl svoji potřebu a~nedovalil žádné pitivo, zatímco Mykozs neselhal a~svoji běžnou kanálmluvu doplnil hruškovým produktem, naštěstí v~přijatelném množství.

Neděle začala pro KP a~Mykozse obhlídkou okruhu, který v~sobotu nestihli, a~pro mě s~Ájou hledáním vody. Tu jsme sice našli, ale byla tak dole po svahu, že jsme raději rezignovali. Kolem 11. jsem vyrazili po zelené dále na Sokolí hřeben, ale po chvíli jsme ze značky sešli a~vzali kurz na zříceninu Leština. Po té jsme nenašli ani stopu, ale aspoň jsme objevili další velmi chutnou jabloň. Od té už jsme dokráčeli dolů do vsi (opět Leština) a~dále do Malého Března. Zde si pánové dopřáli Březňáka na zapití Jakubova docentského výkonu a~společně jsme naskákali do motoráčku směr Ústí. V~něm jsme zpoždění zužitkovali ve prospěch cukrárny Barborka a~občerstvení Laguna.

Výlet se nakonec prohnul trochu jiným směrem, než jsem původně plánoval, ale hlavní cíl, dopřát si něco na způsob čundru, se podařil, takže jsem po všem vcelku spokojen a~těším se na další podobnou příležitost vyrazit ven.

SimpleViewer potřebuje pro tuto galerii Macromedia Flash. Get Adobe Flash player

turistika/magnetovec2008.txt · Poslední úprava: d/m/Y H:i autor: admin