Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


turistika:vylety:eliska2008

Eliška 2008

22. — 24. 8. 2008

Již po třinácté jsme uskutečnili sondu do sebe samých a~sešli se u~Elišky na boudě k~realizaci tek-u. Tradiční schema bylo letos doplněno o~cyklistickou skupinu, kterou jsem na Vodouchův popud zorganizoval. Jelikož pěší a~společné zážitky jsou shrnuty na stránkách výlETů, zde jen stručně o~cyklo skupině.

Ta sestávala nakonec ze sedmi kol a~osmi cyklistů. Kromě nás se přidali Vodouchovi, Houser a~Mirka s~Tombárem. Původní záměr potkat hlavní skupinu cestou se zdálo reálné naplnit, hlavním cílem totiž byla nově otevřená jeskyně Výpustek, kam se jádro vydalo po svých, takže jsme měli cca 2 hodiny prostoru. Vyrazili jsme proto na druhou stranu, do Bukovinky a~dále do Jedovnice. Cestou nejprve Zuzka vytrousila z~nosiče zavazadlo a~při té příležitosti i~Voda zjistil, že postrádá svůj náklad. Na chvíli jsme se s~ním tedy rozloučili, ale v~Jedovnici nás opět dostihl. Jelikož nám šla cesta pěkně od ruky, pokračovali jsme dál v~oblouku přes Rudice až na kraj Olomoučan, odkud jsme sjeli dolů a~nabrali Křtinským údolím směr k~Výpustku. Tam jsme ale stejně byli příliš brzo, takže jsme dorazili poslední kus až do Křtin do hospody za ostatními.

Společně jsme absolvovali prohlídku, jen P.H. dal přednost vlastnímu výletu do Babic. Po prohlídce jsme ještě udělli malou smyčku do Ochozu u Brna a zpět přes Březinu (před ní se P.H. oddělil směrem zpátky na základnu) do Křtin na koupaliště. Tam jsme se trochu zmrazili a~celý výlet dokončili po nejkratší cestě k~Elišce. Celkem to tedy dalo pěkných cca 45~km.

Od Elišky jsem domů přivezl i~pár fotek, tentokrát jsem se chtěl zaměřit na kvalitu spíše než na kvantitu, výsledek je patrný: fotek je málo a~jsou stejně nic moc. Tak si roztáhněte okno prohlížeče na max a užijte si těch pár:

SimpleViewer potřebuje pro tuto galerii Macromedia Flash. Get Adobe Flash player

turistika/vylety/eliska2008.txt · Poslední úprava: d/m/Y H:i autor: admin